-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำจืด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำจืด

รหัสโรงเรียน : 330037

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว – เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 82160

โทรศัพท์ : 076-597115

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำจืด

-- advertisement --