-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม (คาร์ฟูร์  บ.บวิคไทย  บ.อีดีเอฟอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม (คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 330106

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – น้ำเค็ม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 82190

โทรศัพท์ : 076593245

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม (คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟอุปถัมภ์)

-- advertisement --