-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบกปุย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบกปุย

รหัสโรงเรียน : 330169

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 244 – ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : 076490153

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบกปุย

-- advertisement --