-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางคลี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางคลี

รหัสโรงเรียน : 330148

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 32 เพชรเกษม นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : 076484579

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางคลี

-- advertisement --