-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางด้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางด้ง

รหัสโรงเรียน : 330117

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 000 เพชรเกษม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 82110

โทรศัพท์ : 076490131

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางด้ง

-- advertisement --