-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางนายสี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางนายสี

รหัสโรงเรียน : 330113

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 82110

โทรศัพท์ : 0873613498

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางนายสี

-- advertisement --