-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางมรวน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางมรวน

รหัสโรงเรียน : 330105

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บางมรวน บางมรวน บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 82190

โทรศัพท์ : 0818951799

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางมรวน

-- advertisement --