-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางม่วง

รหัสโรงเรียน : 330104

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – เพชรเกษม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 82190

โทรศัพท์ : 076593244

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางม่วง

-- advertisement --