-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางหว้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางหว้า

รหัสโรงเรียน : 330066

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เพชรเกษม คุระ คุระบุรี พังงา 82150

โทรศัพท์ : 076472301

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางหว้า

-- advertisement --