-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางแก้ว

รหัสโรงเรียน : 330033

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 ตะกั่วป่า-พังงา เหมาะ กะปง พังงา 82170

โทรศัพท์ : 076499117

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางแก้ว

-- advertisement --