-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบ่อแสน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบ่อแสน

รหัสโรงเรียน : 330129

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 5 – บ่อแสน ทับปุด พังงา 82180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อแสน

-- advertisement --