-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากคลอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากคลอง

รหัสโรงเรียน : 330028

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 63 พง 3004 รมณีย์ กะปง พังงา 82170

โทรศัพท์ : 076490612

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากคลอง

-- advertisement --