-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากถัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากถัก

รหัสโรงเรียน : 330032

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121/22 – ท่านา กะปง พังงา 82170

โทรศัพท์ : 076499118

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากถัก

-- advertisement --