-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124

รหัสโรงเรียน : 330109

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 10/3 เพชรเกษม คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 82220

โทรศัพท์ : 076487152

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124

-- advertisement --