-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า

รหัสโรงเรียน : 330164

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – เพชรเกษม ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : 076473539

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านฝ่ายท่า

-- advertisement --