-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพอแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพอแดง

รหัสโรงเรียน : 330154

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : 076432224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพอแดง

-- advertisement --