-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า

รหัสโรงเรียน : 330090

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 29/3 – คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140

โทรศัพท์ : 0815382615

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านย่านสะบ้า

-- advertisement --