-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านย่าหมี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านย่าหมี

รหัสโรงเรียน : 330043

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านย่าหมี – เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา 82160

โทรศัพท์ : 0847197763

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านย่าหมี

-- advertisement --