-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านรมณีย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านรมณีย์

รหัสโรงเรียน : 330026

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 29/1 ตะกั่วป่า-สุราษฎร์ธานี รมณีย์ กะปง พังงา 82170

โทรศัพท์ : 0862717486

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านรมณีย์

-- advertisement --