-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านริมทะเล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านริมทะเล

รหัสโรงเรียน : 330038

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว พังงา – เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 82160

โทรศัพท์ : 076597116

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านริมทะเล

-- advertisement --