-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสามช่อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสามช่อง

รหัสโรงเรียน : 330082

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 11/24 — กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

โทรศัพท์ : 0828080725

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสามช่อง

-- advertisement --