-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหินร่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหินร่ม

รหัสโรงเรียน : 330087

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4/11 – คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140

โทรศัพท์ : 076490125

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหินร่ม

-- advertisement --