โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61

รหัสโรงเรียน : 330063

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา – คุระ คุระบุรี พังงา 82150

โทรศัพท์ : 076490116

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61