-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาน้อย

รหัสโรงเรียน : 330159

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 17/6 – ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : 0878942928

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาน้อย

-- advertisement --