-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกเจริญ

รหัสโรงเรียน : 330137

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3/4 – โคกเจริญ ทับปุด พังงา 82180

โทรศัพท์ : 076442523

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกเจริญ

-- advertisement --