-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านในวัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านในวัง

รหัสโรงเรียน : 330134

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ถ้ำทองหลาง ทับปุด พังงา 82180

โทรศัพท์ : 076410498

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านในวัง

-- advertisement --