-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านในไร่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านในไร่

รหัสโรงเรียน : 330151

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านในไร่

-- advertisement --