-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดชนาธิการาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดชนาธิการาม

รหัสโรงเรียน : 330002

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นบปริง เมืองพังงา พังงา 82000

โทรศัพท์ : 076-415-192

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดชนาธิการาม

-- advertisement --