-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดดิตถาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดิตถาราม

รหัสโรงเรียน : 330080

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 60 – ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

โทรศัพท์ : 076-494082

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดิตถาราม

-- advertisement --