-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดนารายณิการาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดนารายณิการาม

รหัสโรงเรียน : 330024

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 49/1 – เหล กะปง พังงา 82170

โทรศัพท์ : 076-455738

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดนารายณิการาม

-- advertisement --