-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

รหัสโรงเรียน : 330125

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – มะรุ่ย ทับปุด พังงา 82180

โทรศัพท์ : 076456275

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

-- advertisement --