-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดประชาธิการาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดประชาธิการาม

รหัสโรงเรียน : 330153

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 17 – นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : 076484830

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดประชาธิการาม

-- advertisement --