-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปัตติการาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปัตติการาม

รหัสโรงเรียน : 330156

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2/15 – ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปัตติการาม

-- advertisement --