-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 330140

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 18/9 – บางเหรียง ทับปุด พังงา 82180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์

-- advertisement --