-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโคกสวย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโคกสวย

รหัสโรงเรียน : 330138

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โคกเจริญ ทับปุด พังงา 82180

โทรศัพท์ : 076670748

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโคกสวย

-- advertisement --