-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเกาะหมากน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเกาะหมากน้อย

รหัสโรงเรียน : 330021

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา 82000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะหมากน้อย

-- advertisement --