-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)

รหัสโรงเรียน : 330128

เขตการศึกษา : สพป.พังงา

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 26/1 พังงา-ทับปุด บ่อแสน ทับปุด พังงา 82180

โทรศัพท์ : 0813707932

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)

-- advertisement --