-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง

รหัสโรงเรียน : 340106

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074681333

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง

-- advertisement --