-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขันหมู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขันหมู่

รหัสโรงเรียน : 340117

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074631108

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขันหมู่

-- advertisement --