-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขัน

รหัสโรงเรียน : 340251

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขัน

-- advertisement --