-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนดินแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนดินแดง

รหัสโรงเรียน : 340082

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 322 – ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนดินแดง

-- advertisement --