-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

รหัสโรงเรียน : 340220

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 299 0 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 93210

โทรศัพท์ : 074682987

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

-- advertisement --