-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลานข่อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลานข่อย

รหัสโรงเรียน : 340230

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่1 ต.ลานข่อย – ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074600699

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลานข่อย

-- advertisement --