-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสวนโหนด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสวนโหนด

รหัสโรงเรียน : 340196

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านสวนโหนด ทุ่งข่า-ตะแพน ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 93190

โทรศัพท์ : 074643685

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสวนโหนด

-- advertisement --