-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาปู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาปู่

รหัสโรงเรียน : 340191

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 163 �?��?-�?�� เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 93190

โทรศัพท์ : 074689029

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาปู่

-- advertisement --