-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเตง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเตง

รหัสโรงเรียน : 340100

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 220 – แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074610644

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเตง

-- advertisement --