-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเตาปูน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเตาปูน

รหัสโรงเรียน : 340003

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 32 – ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074829960

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเตาปูน

-- advertisement --