-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโหละหนุน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโหละหนุน

รหัสโรงเรียน : 340249

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074605183

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโหละหนุน

-- advertisement --