-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไสเลียบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไสเลียบ

รหัสโรงเรียน : 340227

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074650036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไสเลียบ

-- advertisement --