-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2

รหัสโรงเรียน : 340229

เขตการศึกษา : สพป.พัทลุง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 93210

โทรศัพท์ : 089-2995909

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชารัฐบำรุง 2

-- advertisement --